SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Fotogaléria - o nás

ANS 2023 - fotogaléria

Festival Učiaca sa Trnava 2023 - fotogaléria

Terénny výskum - fotogaléria

Prednáška doc. Milana Semana - fotogaléria

Budúci vedci v akcii - fotogaléria

Prednáška Prof. Piotra Rychtera - fotogaléria

Študentská vedecká konferencia 2023 - fotogaléria

Natáčanie propagačných videí - fotogaléria

Prezentácia našej fakulty Ing. Marekom Šimonom - fotogaléria

Inauguračné konanie doc. RNDr. Miroslava Ondrejoviča, PhD. - fotogaléria

Habilitačné konanie RNDr. Pavela Coufalíka, PhD. - fotogaléria

Habilitačná prednáška Ing. Dáši Kružlicovej, PhD. - fotogaléria

Habilitačná prednáška RNDr. Michaely Havrlentovej, PhD. - fotogaléria

Haluškovanie 2016 - fotogaléria

Haluškovanie 2014 - fotogaléria

Deň otvorených dverí 2013 - fotogaléria

Študentská vedecká konferencia 2018 - fotogaléria

Študentská vedecká konferencia 2017 - fotogaléria

Študentská vedecká konferencia 2016 - fotogaléria

Študentská vedecká konferencia 2015 - fotogaléria

Študentská vedecká konferencia 2014 - fotogaléria

Študentská vedecká konferencia 2012 - fotogaléria

Študentská vedecká konferencia 2011 - fotogaléria

Návšteva FSV na FPV UCM dňa 24. apríla 2012 - fotogaléria
 
Workshop Katedry ekochémie a rádioekológie FPV UCM.
 Videozáznam z workshopu, ktorý organizovala Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk