SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH 
TECHNOLÓGIÍ 
A INFORMATIKY

Stránka ústavu

Projekty

APVV-17-0116 - APVV - Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats.)
2018 - 2022 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

VEGA 1/0145/18 - VEGA - Optimalizácia sieťovej bezpečnosti prostredníctvom výpočtovej inteligencie (Optimization of network security by computational intelligence).
2018 - 2020 - doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.

KEGA 011UCM-4/2018 - KEGA - Vplyv vzdelávacích hier na kognitívny proces (The impact of serious games on the cognitive process).
2018 - 2020 - doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.

VEGA 1/0013/18 - VEGA - Fyzikálno-chemické vlastnosti monoamínových neurotransmiterov.
2018 - 2021 - doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.

VEGA 2/0123/18 - VEGA - Povrchy a 2D materiály: 2D-SURF
2018 - 2020 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

KEGA 015UCM-4/2018 - KEGA - Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie
2018 - 2020 - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., RNDr. Jaroslava Trubenova, PhD., Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

CA COST Action CA15140 - Medzinárodný projekt - Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (ImAppNIO)
3/2016 – 3/2020 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk