SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH 
TECHNOLÓGIÍ 
A INFORMATIKY

Stránka ústavu

Pracovníci

Vedúci Ústavu počítačových technológií a informatiky: 
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD., funkčné miesto profesor 
VUPCH (2024)
VTC

Zástupca vedúceho pre vzdelávanie: 
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
VUPCH
Zástupca vedúceho pre IKT:
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent
VUPCH (2024)
VTC

Tajomníčka ústavu:
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.

Pracovníci ústavu:
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.   
VUPCH (2024)
VTC

prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor

doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.   
VUPCH (2024)
VTC (2024)

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied UCM   
VUPCH (2024)
VTC

Ing. Darja Gabriška, PhD., funkčné miesto docent, prodekanka pre rozvoj a propagáciu

Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Mgr. Martin Kubovčík


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk