SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Kolégium dekanky

Predsedníčka:
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

Členovia
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. PaeDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
doc.RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.
RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Eva Ürgeová, PhD. 
PhDr. Mária Mešťánková, PhD.


Zasadania a zápisnice zo zasadaní


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk