SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ODDELENIE
CHÉMIE

Stránka oddelenia

Pracovníci

Vedúci ústavu chémie a environmentálnych vied: 
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
VTC
VUPCH

Zástupca oddelenia chémie:
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. 
VTC
VUPCH (2023)

Pracovníci oddelenia:
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. 
VTC (2024)
VUPCH (2023)

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
VTC
VUPCH (2023)

doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. 
VTC (2024)
VUPCH (2024)

doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD. 
VTC (2024)
VUPCH

doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD.
VTC (2023)
VUPCH (2023)

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
VTC
VUPCH

RNDr. Zita Tokárová, PhD. 
VTC 
VUPCH (2024)

Ing. Mária Maliarová, PhD. 
VTC
VUPCH

Mgr. Ignác Bugár, PhD. 

Doktorandi:
Ing. Zuzana Kramplová
RNDr. Romana Mičová
RNDr. Terézia Bridová
Mgr. Marcela Gašparová
Mgr. Patrik Beňovič
RNDr. Zuzana Bielková
Mgr. Natália Kabaňová
Mgr. Michaela Červeňáková
 

 

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk