SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ODDELENIE
BIOTECHNOLÓGIÍ

Stránka oddelenia

Pracovníci

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
VUPCH (2024)
VTC (2023)

Zástupca vedúceho oddelenia:
prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
VUPCH (2024)
VTC (2023)

Tajomník oddelenia:
doc. RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.,
prodekanka pre kvalitu a akreditáciu
VUPCH (2024)

Pracovníci:

prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
VUPCH (2024)
VTC (2023)

doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
VUPCH (2024)
VTC (2024)

prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
VUPCH (2024)
VTC (2023)

doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
VUPCH (2024)
VTC(2023)

RNDr. Šarlota Kaňuková, PhD.
VUPCH (2024)

Doktorandi interní: 
Mgr. Ľubomíra Jurečková
Mgr. Patrik Mihala

Doktorandi externí: 
RNDr. Marcela Blažková 
Ing. Marek Kunštek
RNDr. Mária Pavlovičová
RNDr. Laura Žideková


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk