SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

KATEDRA
BIOLÓGIE

Katedra biológie web

Pracovníci

Poverený vedením katedry:
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
VUPCH

Zástupca:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
VUPCH
VTC

Tajomníčka:
RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.

Pracovníci katedry:

Ing. Eva Ürgeová, PhD.

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
VUPCH
VTC
VTC (2023)

prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
VUPCH
VTC

Ing. Miroslav Glasa, DrSc., funkčné miesto docent
VUPCH
VTC

doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
VUPCH
VTC

RNDr. Zuzana Šramková, PhD. - MD

Ing. Miroslava Hlebová, PhD. - MD

RNDr. Michal Konečný, PhD.
VUPCH

RNDr. Lenka Hutárová, PhD.

RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
VUPCH
VTC

RNDr. Lucia Bocánová, PhD.

Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

Doktorandi interní:

Mgr. Alexandra Vozárová

MSC. Ján Barilla

Mgr. Andrej Jedlička

Mgr. Michaela Schorschová

Mgr. Peter Alaxin

Pracovníci zapojení do ŠP
Doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
VUPCH


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk