SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Covid info

Zimný semester 2021/22

Na tejto fakultnej webovej stránke budú zverejňované informácie o organizácii výučby v závislosti od epidemiologickej situácie a FPV COVID automatu, ktorý je založený na princípe OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19).

V týždni od 8. do 12. novembra 2021 sa región Trnava
nachádza v BORDOVEJ FÁZE – II. STUPEŇ OHROZENIA


vo všeobecnosti:
V bordovej fáze je uplatnené opatrenie OTP. Prezenčne sú vyučované len semináre, cvičenia, prednášky a laboratórne cvičenia do 20 študentov. Všetko ostatné bude online.
Bližšie informácie tu.
 


V zelenej fáze študent navštevuje prezenčne prednášky, cvičenia a semináre podľa stanoveného rozvrhu bez obmedzenia. Nie je uplatnené opatrenie OTP.

V oranžovej fáze je uplatnené opatrenie OTP. Povinnosťou študenta je zúčastňovať sa na prezenčnej výučbe, ak mu to zdravotný stav povoľuje. Prednášky, semináre, cvičenia a laboratórne cvičenia študent navštevuje prezenčne.

V červenej fáze je uplatnené opatrenie OTP. Prednášky nad 40 študentov budú vyučované online, menšie prednášky, semináre, cvičenia a laboratórne cvičenia budú vyučované prezenčne.

V bordovej fáze je uplatnené opatrenie OTP. Prezenčne sú vyučované len semináre, cvičenia, prednášky a laboratórne cvičenia do 20 študentov. Všetko ostatné bude online.

Porušenie platných predpisov

Dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali Opatrenie rektora na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022. Porušenie platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo strany študenta sa považuje za disciplinárny priestupok.

Potvrdené ochorenie na COVID-19 a karanténa

Pri prvom príchode do priestorov UCM všetci študenti odovzdajú vyučujúcemu na prvej hodine výučby podpísané tlačivá:

POSTUP V PRÍPADE POTVRDENÉHO OCHORENIA COVID ALEBO NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY:

Potvrdené ochorenie na COVID-19 a karanténa

Študent, ktorý má potvrdené ochorenie na COVID-19, je povinný vyplniť krátky formulár a tak nahlásiť všetky osoby s ktorými bol v priamom kontakte na pôde UCM. Neočkovaní študenti, s ktorým bol v kontakte, ostávajú v karanténe. Pri dĺžke karantény vychádzajú z nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

POTVRDENÉ OCHORENIE NA COVID-19

Covid QR

NAHLÁSENIE NÁSTUPU DO DOMÁCEJ IZOLÁCIE

Ak ste boli v blízkom kontakte s COVID pozitívnym mimo školy a nastupujete do domácej karantény, vyplňte tento formulár. Je to informácia pre pedagóga, aby vedel, koľkí študenti sú v domácej karanténe.

Covid QR

Viac informácií a usmernenia ohľadom ochorenia COVID 19 na UCM nájdete TU.

Covid automat

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 213
(Hajdóczyho, 2. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk