SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

FPV bordová fáza

Milí študenti,

nakoľko je Trnava od 8.11.2021 v bordovej fáze prispôsobili sme rozvrhy väčších skupín pandemickému plánu. Upravené rozvrhy pre prvé ročníky bakalárskych študijných programov:

Pri predmetoch, kde je napísané online - online výučba bude prebiehať cez MS Teams.

Ostatné ročníky týchto študiných programov aj všetky magisterské(inžinierske) študijné programy:

  • aplikovaná biológia_mgr.
  • aplikovaná chémia_mgr.
  • biotechnológie_mgr.
  • inžinierstvo životného prostredia_ing.

pokračujú v prezenčnej forme podľa nezmeneného rozvrhu.

Upravené rozvrhy nájdete aj tu.

Rozvrhy pre študijné programy aplikovaná informatika denné a externé štúdium sú v systéme AIS a všetko bude od 8.11.2021 prebiehať online formou.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk