SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Študentská vedecká konferencia 2024

celoslovenská študentská vedecká konferencia

Aplikované prírodné vedy

 

Dňa 17. apríla 2023 sa konal 8. ročník študentskej vedeckej konferencie. Spoločné vedecké podujatie prebiehalo na pôde Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v spolupráci s Informatikou UKF v Nitre a Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Konferencia bola určená pre študentov 1., 2. a 3. Naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky a umiestnili sa v rôznych kategóriách.

Fotogaléria

Zborník ŠVK


Ďakujeme študentom, ktorí úspešne reprezentovali FPV UCM.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk