SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Študentská vedecká konferencia 2023

celoslovenská študentská vedecká konferencia

Aplikované prírodné vedy

 

Aktualizované

Dňa 4. apríla 2023 sa konal 7. ročník študentskej vedeckej konferencie. Spoločné vedecké podujatie prebiehalo na pôde Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Informatikou UKF v Nitre a Fakultou prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia bola určená pre študentov 1., 2. a 3. Naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky a umiestnili sa v rôznych kategóriách.

Fotogaléria

Rozhovor o ŠVK

Tabuľka výsledkov

Naši úspešní študenti:
Ľubomíra Jurečková
Dominika Kendrová
Martin Kubovčík
Peter Hafner
Dominik Hrinkino
Nicolas Búčik
Andrej Jedlička
Zuzana Bielková

Ďakujeme študentom, ktorí úspešne reprezentovali FPV UCM.

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Študentská vedecká konferencia sa bude konať dňa 4. apríla 2023 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Termín pre odovzdanie príspevkov je 19. marca 2023.

Všetky dôležité informácie nájdete v konferenčnom systéme ŠVK

 

 
Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií. V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.
 


SVK leták

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk