SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné a inauguračné konanie

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom programe analytická chémia
Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom programe molekulárna biológia


Letter of recommendation template

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk